عه‌لاگه‌ی نایلۆنی ده‌سك له‌ده‌ر

دەستە بەندی 140 میكرۆن – دەسك خاریجی
جۆری كیسە
كۆد
بەرزی × پانی
یەك ڕەنگی یەك ڕوو
یەك ڕەنگی دوو ڕوو
دوو ڕەنگی یەك ڕوو
دوو ڕەنگی دوو ڕوو
دەستە بەندی
دەسك لەدەر


(موادی نایلۆن)(موادنۆ)


140 میکرون


رەنگی شیری / ڕەش


باشترین جۆری مواد


دەتوانین 6 كیلۆگرام هەڵبگریت1013 40 × 30 140,000 160,000 160,000 175,000
1014 45 × 35 160,000 175,000 175,000 185,000
1015 50 × 40 180,000 195,000 195,000 230,000
1016 60 × 50 220,000 250,000 250,000 265,000

تێبینی : ئەم جۆری عەلاگەیە تا قیاسی گەورە تربێت نرخی گرانترە و كێشی قورس تر دەبێت

دەستە بەندی 160 میكرۆن – دەسك خاریجی
جۆری كیسە
كۆد
بەرزی × پانی
یەك ڕەنگی یەك ڕوو
یەك ڕەنگی دوو ڕوو
دوو ڕەنگی یەك ڕوو
دوو ڕەنگی دوو ڕوو
دەست بەندی 160 میكرۆن1013 45 × 45 175,000 195,000 195,000 230,000
1014 58 × 55 260,000 295,000 295,000 320,000

تێبینی : ئەم جۆری عەلاگەیە تا قیاسی گەورە تربێت نرخی گرانترە و كێشی قورس تر دەبێت

دەستە بەندی چاپی دەستی 

ئەم جۆرە عەلاگەیە بریتییە لە عەلاگەی نایلۆن 

كە بەكار دێت بۆ شەریكات و فرۆشگا و ئاریشتگا و سۆپەرماركێت و دەرمانخانە و فرۆشگای وەرزرشی و دوكانی مۆبایل 
لە 1000 عەدەد كەمتر ناكریت
Back to top button
Close